به تعداد آدم های روی زمین راه هست برای رسیدن به خدا و من داد زدن را انتخاب کرده ام!

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

مواجهه شیخنا با یک زندانی آزاد شده آمریکایی!

مریدان سراسیمه به نزد شیخ شتافتند و حتی بدون در زدن وارد دخمه شیخ شدند. پس شیخ ایشان را عتاب نمود که: هوی!

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضا عیوضی

خاطرات یک زندانی آزاد شده از زندان‌های آمریکا

حامّامش تمیز بود! 

اکنون که قلم در دست می‌گیرم و می‌خواهم از روزهای زندانی بودنم بنویسم خیلی دلم برای آن‌جا تنگ شده است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رضا عیوضی