شیرین عبادی روز گذشته طی نامهای خطاب به روحانی گفته است: حکومت ایران با دشمن ٣٧ ساله خود آشتی کرد و من در حیرتم چرا نمی‌تواند با مردم خود آشتی کند؟ اگر شورای امنیت ملی می‌تواند خبرنگاری را که گروگان گرفته شده به «شیرینی» آشتی‌کنان با آمریکا آزاد کند، چرا نمی‌تواند استاد دانشگاه و زنی هنرمند چون زهرا رهنورد را آزاد کند؟

در ادامه تعدادی از کامنتهای ذیل این خبر در رسانهها را مشاهده مینمایید:

*درود بر بانوی صلح ایران و آزادی زنان؛ شیرین جان اومدی اینورا یه پیام بده ببینیمت

«روژان از لوزان»

 

*آفرین بر این تنها شیرین فرهادگریز ایران آزاد... . به امید نجات نسل آریایی به دست نسل پاک اعلی حضرت همایونی و جاننثاری شیرزنانی چون تو

«شاهرخ از جنب ماهرخ»

 

*شیرین جان نشان صلح نوبل‌ات توی حلقم کاش درمورد حقوق پایمال شده ماها هم میگفتی

«نرگس.م از تهران»

 

*مرسی شیرین جوووون  بوس بوس بای

«کامی از لندن»

 

*ببخشید خانم عبادی بهتر نبود تو نامهتون بُعد علمی و مخصوصا جنبه فلسفی-منطقی خانم رهنورد رو بیشتر پر و بال میدادید؟ به هرحال ایشون صاحب نظریههای بیبدیلی در تاریخ این مملکت هستند. با تشکر

«ماهرخ از جنب شاهرخ»

 

*شیرین جون پیوی رو چک کن

«تا انتهاش سبز از ایتالیا»

 

*ایلیخ بیلیخ ویخ شوتوبتتخ داخ باخیشلایات استخلاتاخ بیلاخواخواخ واق واق واق واق

«ننیامین بتانیاهو از تلآویو»

 

*سرکار خانم/آقا شیرین عبادی، بدینوسیله از شما به دلیل زحمات و شجاعتتان در دفاع از بهائیت تشکر به عمل میآوریم. مشتاقانه آماده ارسال انتقادات، نظرات و پیشنهادات خود به شما هستیم فقط بیزحمت یه شماره کارت بدید. با تشکر

«بیتالعدل، مرکز بهائیان، شهر حیفا»