بسم الله الرحمن الرحیم

"هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد" را همه شنیده ایم؛ مصرعی از هزاران مصرع حافظ که مانند بسیاری از دیگر نکات نقض او به حق تبدیل به ضرب المثل شده است و ایرانیان را خبر از غنای ادبی و اخلاقی می دهد و در عین حال بیانگر پیوند عمیق و دقیق ایرانیان است با اسلام عزیز.

بنابراین روا نیست هر سخنی را گرچه با مضمونی صحیح، در غیر وقت خود بزنیم و بیانی را در مکانی به کار ببندیم که یا مکان و یا بیان در شان هم نیستند.

هوار، وبلاگی است که توسط رضاعیوضی، با مطالب طنز انتقادی در ابواب سیاست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، جامعه، ورزش و... با هدف اصلاح عیوب، به زبان طنز به روز می شود و آنچه در این میان نیازمند آنیم، انتقادات مخاطبان است.

باشد که ادامه دهنده راه شهیدان باشیم. ان شا الله... .