مجری: به نظر تو چرا وضعیت سینمای ما این‌طوری شده فامیل؟

فامیل دور: بَرَ، واقعا ما داریم به کجا می‌ریم آقای مجری؟ این چه وضعیه برامون درست کردن؟ گند زدن به همه‌چی رفته، اوضاع رسما مثل صحنه‌هایی از یه جنگل خشن شده

مجری: خب این سوال‌ رو که همین الان من از شما پرسیدم

فامیل: نه، سوال شما خیلی محترمانه بود، اما سوال من داره از یه زاویه دیگه به عمق این طبیعت خشن نگاه می‌کنه!

مجری: عجب... . اصلا فامیل به نظرت چرا دشمنای ما به یه فیلم ایرانی اسکار دادن؟

فامیل دور: به نظر من آقای مجری، بعضی‌ها انقد قشنگ دروغ می‌گن، دشمنا که هیچی، کلا آدمی‌زاد حیفش میاد باور نکنه

مجری: عجب...

فامیل: بَرَ آقای مجری، اونا درسته خارجی هستن اما آدم‌ان، عقل دارن، بی‌شعور که نیستن، خر که نیستن!

جیگر: جیگرم! جیگرررررررم! جیگرررررررررررررررررم!

دیوی: خاله! فیلم اتصال نادر و سیمین خیلی خوب بود، خیلی دوسش دارم