مریدان سراسیمه به نزد شیخ شتافتند و حتی بدون در زدن وارد دخمه شیخ شدند. پس شیخ ایشان را عتاب نمود که: هوی! مگر سر آورده‌اید که این‌گونه سراسیمه شتافته‌اید تو؟ اصلا چرا در نزدید شاید من داشتم این‌جا به سری بریده پندی می‌دادم که آن به!

مریدان، نعره‌زنان گفتند: یا شیخ! اتفاقا بحث سر بریده در میان است!

شیخ گفت: چطور مگه چرا؟

یکی از مریدان گلو صاف کرده با صدای بم همی دست‌فشان گفت: حالا کاری نداریم ولی جمله‌ات غلط بودا شیخ! چطور مگه چرا یعنی چی دیگه؟

شیخ گفت: حمّال! الان جای این حرف‌ها نیست! جریان سر بریده را بگویید؟

گفتند: کسی وارد شهر شده که می‌گوید قبلا در یکی از زندان‌های بلاد مکشوفه توسط کریستف پلمپ زندانی بوده است. آن‌جا بارها شاهد سربریدن و کلی جنایات دیگر بوده. حال که آزاد شده عزم سفر به دیار ما کرده است.

شیخ را با شنیدن این خبر حالت تهوع پدید آمد و گفت: بروید او را نزد من بیاورید ببینیم چه چیزی برای گفتن دارد که آن به؟

مر زندانی آزاده را نزد شیخ بردند.

شیخ گفت: زندانیا! بگو ببینم بر تو چه گذشته است؟

پس زندانی گفت: hello ya sheikh!

جملگی مریدان و شیخ نعره‌ها سر دادند، دست‌ها به آسمان فشاندند و سپس بر یقه‌ها بردند تا جامه‌ها بدرند که ناگهان کسی از غیب آمد و گفت: سلام. من چلنگر هستم. مترجم!

چلنگر همی گفت: این یارو میگه سلام یا شیخ!

مریدان و شیخ دست از جامه دریدن کشیدند و گفتند: از ایشان بپرس در زندان‌های آمریکا بر تو چه گذشته است؟

چلنگر گفت: What happened in the prisons of America to you?

شیخ به پی وی نویسنده آمد و گفت: نویسنده محترم! تا تو را پندی نداده‌ام که جامه‌‌دران راه بادیه در پیش گیری، دست از این مسخره بازی‌ها در بیاور! خیلی از این زبان خوشمان می‌آید تو هم که هی انگلیسی بلغور کن، گفتن ندارد وگرنه من خودم تافل دارم!

پس حرف‌های انگلیسی زندانی را فاکتور گرفتیم و رسیدیم به جایی که چلنگر پاسخ زندانی را ترجمه می‌کرد و می‌گفت: من را 30سال پیش به جرم قتل دستگیر کردند، بعد از 30 سال می‌خواستند من را با صندلی الکترونیکی و وارد کردن شوک اعدام کنند که... .

در این لحظه مریدان کف و خون با هم اختلاط کردند و یکی پس از دیگری روی زمین دخمه افتادند.

شیخ: که چه؟

چلنگر: که فهمیدند من بی‌گناه بوده‌ام و همه این‌ سال‌ها مجرم اصلی آزاد بوده است.

پس شیخ نیز با شنیدن این سخن سخت گریست و پس از چندی به جمع مریدان پیوست.

 

اصل خبر: ایندیپندنت: یک زندانی در ایالت ویرجینیای آمریکا پس از سی سال حبس بی‌گناه شناخته و آزاد شد.


 

از منتشر کنندگان:

مجله طنز "راه راه" شماره چهارم، ویژه حقوق بشر آمریکایی(دانلود از کانال تلگرام: @tanzym)