از چشمک لاریجانی به هیأت رئیسه تا سؤال ظریف از امیرکویت

لاریجانی: کسی مانع نمایندگان برای طرح سوال نیست
- [به هیأت رئیسه چشمک می‌زند]

مدیرعامل ایران خودرو: بنز و هیوندا نمی‌توانند استانداردهای خودرویی ایران را پاس کنند!
- [به لاریجانی چشمک می‌زند]

وزیرجنگ رژیم صهیونیستی: اکنون زمان پارس کردن نیست، زمان گاز گرفتن است
-بعد ما چند سال پیش به اسرائیل گفتیم سگ هار، یه عده تو همین ایران ناراحت شدن!

جراید: ظریف با امیر کویت دیدار کرد
- دوست داری از این برجاما داشته باشی؟

نماینده مردم تبریز: رئیس‌جمهور به‌جای رفراندوم، بازار ارز را جمع کند
- حسین فریدون: دیدم داداش دستش بنده، خودم جمعش کردم


روزنامه وطن امروز