از تله وزیر بهداشت برای خبرنگاران تا رونمایی روحانی از عمه مذاکرات

  

مصباحی مقدم: مراسم تحلیف از نظر کمیت و کیفیت بی‌سابقه بود

- کیفیت فقط کیفیت دوربین نماینده‌های لیست امید

 

صالحی: خروج آمریکا از برجام، بر ادامه اجرای آن  تاثیری نخواهد داشت

- نون تموم شده، چرا صف رو بهم می‌زنید؟!

 

روحانی: بیایید از «مادر مذاکرات» رونمایی کنیم

- این 4سالی که مذاکره می‌کردید عمه مذاکرات بود؟

 

جهانگیری: دولت مصمم به استفاده از زنان است

- وی افزود: البته بیشتر در تبلیغات

 

جراید: وزیر بهداشت روز خبرنگار را تبریک گفت

- داره دون می‌پاشه

 

روزنامه وطن امروز