‏گنده‌گویی

 


وزیر بهداشت: نمی‌شود هم کار کرد و هم کتک خورد

_ظاهرا جز جای جلاد و شهید، جای کتک زننده و کتک خورنده هم عوض شده

 

روحانی: پول موشک را دولت داد

_ متاسفانه مرحوم نیست تا ببینه در دولت بعدی آقای روحانی چه اتفاقات خوبی افتاده

 

نوبخت: حرف مفت که مالیات ندارد

_ نوبخت جلسه بعد: من اینها را می شناسم، این‌ها جمله من را بعد از جمله رئیس‌جمهور می‌آورند

 

عارف: اگر ما را دنبال نخود سیاه نفرستند قصدمان کمک کردن است

_ سخت نگیر دنبال نخود سیاه رفتن هم خودش یه نوع کمکه

 

قائم مقام وزیر صنعت: اجازه نمی‌دهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند

_ ما کی باشیم که لنگ اجازه ما باشند آن‌ها اجازه‌شان دست خودشان است

 

از منتشر کنندگان: روزنامه وطن امروز