دایره المعارف آمریکایی

 

تجاوز: کارهای معمولی- تفریح سالم سیاستمداران- یکی از چیزهایی که معمولا دم انتخابات، توسط طرف مقابل افشا می‌شود


مناظره: مقاتله- محاربه- محل دفع فاضلاب- جایی برای رو شدن تعداد تجاوزات، روابط پنهانی و فسادهای مالیاتی- محلی برای به گند ‌کشیدن و کشیده شدن


انتخابات: ج انتخاب -چیزی که اگر در آن تقلب کردند، ملت باید بریزن تو خیابونا*- نوعی شوخی- چیزی برای سرگرم کردن دیگران- تو هم بازی!


میزان مشارکت مردمی: هه- به چیزی که کم و ناچیز باشد ‌گویند- مثقال- حبه- ذره


نظرسنجی: بررسی میزان چیزی که کم و ناچیز است- شما چی میل دارید؟(الکی)


جمهوری‌خواه: دموکرات‌نخواه- کسی که جمهوری می‌خواهد- مثلا رقیب دموکرات‌ها


دموکرات: قطب دوم- چیزی که با آن پازل می‌سازند- مثلا رقیب جمهوری‌خواهان


دموکرات و جمهوری‌خواه: نمایش- تئاتر- فیلمی- الکی


دونالد ترامپ: ج اخلاق- انسان آمریکایی- نماد مرد ایده‌آل آمریکایی


هیلاری کیلینتون: ج عمل زیبایی- مریض- زن آمریکایی


اسرائیل: مخدوم- عزیز- گوگولی- انتخاب کننده نهایی


ایران: یک جمهوری در آسیا که 38سال است قرار است هفته بعد سقوط کند- خار- استخوان


برجام: ایران باید درهرصورت به آن پایبند باشد- الکی


هم‌جنس‌بازی: انسان آمریکایی- یک بازی رای آور- نوعی بازی کثیف


حقوق بشر: دست‌آویز- کشتار بالای صدهزارنفر- ابراز نگرانی


عربستان سعودی: مشتری- بازار- بورس- انبار- منگل

 

*ع-مرعشی