از پیشنهاد مردم به روحانی تا درخواست ترامپ از اون!

 

علی مطهری: نمایندگان امضای طرح سوال از رییس جمهور درباره مؤسسات مالی را پس بگیرند تا از بحران خارج شویم

بحران مالی اروپا: این علی مطهری‌تون چند؟

 

روحانی: ثابت شد مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند

مردم: شما تعرفه رای رو برسون، خونه نمی‌خواییم

 

عادل الجبیر: کاسه صبرمان پر شده است؛ پاسخ ایران را خواهیم داد

وی در پایان افزود: شیطونه میگه توئیترمو باز کنما

 

ترامپ: من می‌خواهم با اون دوست باشم

اون: این به کی گفت اون؟

 

روزنامه وطن امروز