این قسمت: یواشکیلیوس ها
راز فنا را هر هفته از کانال تلگرامی #طنزیم بشنوید: @tanzym