می‌دانید که اخیرا یک مافیای مخوف و مخفی با سرودن شعرهایی به دنبال سیاه‌نمایی علیه دولت و شخص رئیس‌جمهور است. این افراد در سال‌های متمادی در شعرهای‌شان ضمن ناکارآمد جلوه دادن این دولت، اتهامات کثیری علیه دولت خدوم ارائه نموده‌اند که در ادامه برخی از این شعرها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
 
اتل متل توتوله
گاو حسن چه جوره
نه شیر داره نه پستون
گاوشو بردن هندستون
همان‌طور که می‌بینید شاعر در اینجا با زبان ایهام، درحال اشاره به ناکارآمدی‌های دولت حسن روحانی است.
از آن‌جا که گاو بعنوان نمادی از کارآیی و تولید محصول در جامعه شناخته می‌شود، شاعر با بدون پستان دانستن گاو منتسب به "حسن"، سعی در تبادر ناکارآمدی دولت حسن روحانی دارد.
این شاعر در ادامه ضمن اشاره به انتقال گاو به کشور هندوستان، دولت را در حل معضلات و مشکلات خود ناتوان و غیرمستقل نشان می‌دهد.
 
کره الاغ کدخدا
یورتمه می‌رفت تو کوچه‌ها
شاعر با وقاحت تمام در این شعر درحال اشاره به جمله رئیس‌جمهور درمورد آمریکاست که آمریکا را به کدخدا تعبیر کرده بودند. شاعر با بیان اینکه کره الاغ منتسب به کدخدا درحال تاخت و تاز در کوچه پس کوچه‌هاست، اشاره به بی‌نظمی‌ها و بدعهدی‌های دولت آمریکا در قبال برجام دارد که این کار در نوع خود همدلی و اتحاد موجود میان مردم را برهم خواهد زد.
 
سعدیا گرچه سخندان و مصالح‌گویی
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
این شاعر کارکشته نیز متاسفانه با دغدغه‌های مالی به این مافیای مخوف پیوسته است. ایشان با بیان اینکه "به عمل کار برآید به سخندانی نیست" اشاره به سخنرانی‌ها و نطق‌های رئیس‌جمهور دارد و متاسفانه در پی پوشاندن دستاوردهای این دولت است.
 
تیری که زدی بر دلم از غمزه، خطا رفت
اما به کس از شرم نگفتم که کجا رفت
همه چیز واضح است. شاعر اشاره به امضای پنهانی سند 2030 دارد و با وقاحت تمام اشاره به بندهای خاک بر سری این سند دارد تا با بلکه این شانتاژ بتواند مخاطب را قانع کند و جلوی پیشرفت مملکت را بگیرد.
 
ماییم و نوای بی‌نوایی
بسم الله اگر حریف مایی
شاعر فرومایه در این بیت رسما مرزهای پررویی را درنوردیده و دولت را به مبارزه می‌طلبد.
 
کربلا منتظر ماست بیا تا برویم
شتر و اسب مهیاست بیا تا برویم
در این بیت هم شاعر با دعوت مردم به سفر به کربلا بوسیله شتر و اسب، قصد ضربه به سیستم حمل و نقل و وزارت راه و شهرسازی دولت را دارد. درحالی که این دولت موفق به واردات 3 هواپیمای مجهز به بوی نویی شده است، اما بازهم شاعر با این شعر قصد بایکوت خبری این پیروزی بزرگ را دارد و همچنان نبود امکانات را فریاد می‌زند.