کانال شخصی رضا عیوضی در بله همه روزه آماده ارائه خدمات طنز به مخاطبین خود می باشد

آماده عقد قرارداد با نهادها و سایر ارگان ها هار هار

@eyvazirr