از ابزارهای در اختیار ظریف تا نظر تولیدکنندگان چینی درمورد برندهای روحانی

 

ترکان: عقب مانده‌ترین سیستم بانکی دنیا را داریم

- وی افزود: حرف مرد یکیه، فقط تو آبگوشت اولیم

 

رییس اتاق بازرگانی: قدرت خرید مردم از ده سال پیش هم کمتر شده است

- به عقب برنمی‌گردیم بلکه عقب داره برمی‌گرده به ما!

 

روحانی: وزرای من در دنیا برند هستند

تولیدکنندگان چینی: بازار نداره وگرنه کپی‌شونو می‌زدیم

 

ابتکار: صدای همه‌ طیف‌ها را می‌شنوم

- {ریز میخندد}

 

ظریف: ابزارهای قدرت دیگری در اختیار داریم

- عباس اون خودکارتو بده

 

روحانی: مردم چک سفید به ما نداده‌اند

- بندگان خدا تعرفه نداشتن رای بدن چه برسه به چک

 

 روزنامه وطن امروز