ای صاحب فال! برند برند نکن

 

که شهر و دلیران و لشکر گمان

به دیگر سخنها برند این زمان

بدان که هرکسی در این زمان از جایش بلند می‌شود ادعای برند بودن دارد. از همه شهر بگیر تا دلیران و لشکریان هرکدام حرف از برند بودن می زنند اما تو خودت می‌دانی که برندی تنها برازنده خودت است. پس به خدا توکل کن و به برند بودنت ادامه بده تا ذخیره‌ای باشد برای شب اول قبرت.

 

نمازش برند و نثار آورند

درخت پرستش به بار آورند

ای صاحب فال! حتی نماز تو برند است! عبادت تو به حدی زبان‌زد و شهره خاص و عام شده است که حتی دیگران را هم به پرستش خدا وادار کرده است. خواجه معتقد است تو باید به حسودان بگویی که دو رکعت نماز برندی چون تو معادل 70 رکعت نماز افراد عادی است، آیا این برای شما کافی نیست؟

 

بفرمود پس شهریار بلند

که گویی به نزد سیاوش برند

بدان و آگاه باش که وقتی پشت تریبون مجلس می‌روی و شروع می‌کنی به شعر خواندن، شهریار که خودش شاعری دلسوخته و استاد و برند زمانه بوده است هم پیش تو لنگ می‌اندازد. حتی تو خود گویی انگار سیاوش خودش در تو ظهور و بروز یافته است. پس غم به دلت راه نده و از همنشین بد بگریز که تو برند هستی و با بقیه فرق داری.

 

بفرمود تا کشتگان بشمرند

کسی را که خستست بیرون برند

به زودی خبرهای خوشی به تو می رسد. خواجه معتقد است باید تقوا پیشه کنی و صبر کنی چون وضعیت جوری شده است که به افراد خسته می‌گویند برند! الله اکبر از این‌همه عجایب که در دنیاست.

 

هم آنگه برندش به ایران سپاه

یکی ناسزا برنهندش کلاه

ای صاحبان فال‌های بالایی! برند واقعی ایران سپاه است؛ دل‌تان را به چه چیزتان خوش کرده‌اید که اگر همین سپاه نبود، خارجی‌ها شما را لایق ناسزاهای‌شان هم نمی‌دانستند و مدام سرتان کلاه می‌گذاشتند چه برسد بنشینند با شما حرف بزنند! پس این‌همه برند برند نکن که خربزه آب است.


سایت طنز راه راه