ای صاحب فال! خواجه معتقد است امضای کری زرشک است!

 

درخت بلا کینه آورد بار

به ترکان خبر شد که زو درگذشت

ای صاحب فال، ای اعصابخرد، ای بیحوصله، ای خسته، ای قاطی،ای ترکان! اگر نمیگویی به من چه ربطی دارد باید بگویم که تا کجا می‌خواهی نسبت به خبرنگاران کینه داشته باشی؟ چقدر عصبانیت؟ چقدر کینه‌ورزی؟ اعصاب خوردی تا کجا؟ کم نیسان خالی می‌آید در مناطق آزاد و پر برمی‌گردد که ناراحتی؟ توصیه خواجه این است که با آنها درست صحبت کن و بدان که صلاح و عاقبت خوش در گرو خوشرویی با خلق است. این پستها و مقامات هم زودگذر است.

 

خصم طول و عرض جهان عرصهٔ جهنم

در هریکی از بیلک تو چرخ کرده تضمین

بدان و آگاه باش که مسئولین سازمان حج گفته‌اند عربستان امنیت حجاج را "تضمین" کرده است. خواجه معتقد است زرشک! چون که قبلا هم می‌گفتند امضای کری برای برجام تضمین است اما همه شاعران و خواجگان و صاحبان فال در سراسر بلاد دیدند که نتیجه امضای کری هم شد زرشک! خواجه معتقد است کلا وقتی اسم تضمین آمد تو باید احساس خطر بیشتری کنی و مواظب باشی.

 

حقه و دوز و کلک باز شیوعیدن کرد

وقت جنگ و جدل و نوبت فحش و کتک است

ای صاحب این فال و میلیاردها پول در بانک و دارایی‌های مختلف! خواجه معتقد است اگر خوب کار کنی و با خلق مهربان باشی و به آن‌ها بیشعور و مزدور و... نگویی برای تو بهتر است. اخیرا هم جنگ روانی به راه انداخته‌ای و گفته‌ای نمی‌شود هم کار کرد و هم کتک خورد که بی فایده است. خانه از پای‌بست مشکل دارد صاحب فال عزیز.

 

هم‌چو شیران خویشتن را واکشد

بازگشت از موصل و می‌شد به راه

غم و غصه‌ها زودگذر است. دنیا محل گذر است. همانطور که موصل آزاد شد تو هم از دست مشکلات آزاد خواهی شد پس به خدا توکل کن و ادامه بده.

 

در هر قبیله بیش و کم و خوب و زشت هست

مرغی کلاغ لاشخور و دیگری هماست

گمان نکن همه یکدست خوب یا یکدست بد هستند. همه‌جا خوب بد هست. اما تو باید اطرافیانت را بشناسی و حرف لاشخورهایی مثل مملکته را باور نکنی.