کتاب آچار زندگی است و کتاب خوب آچار آلن

#وودی_آلن

 

 

ملتی که قبل از خواب کتاب نخواند، با لگد دشمن بیدار خواهد شد

#کوروش_کبیر

 

 

کتاب خوب مثل خر خوب است. هم کارت را راه می‌اندازد و هم راهت را کوتاه می‌کند

#بریده_کتاب_خر_خر_بازی #الکساندر_ملکساندر

 

 

علف هرز گفت: چرا آدم‌بزرگ‌ها کتاب نمی‌خوانند؟! من نمی‌خواهم بزرگ بشوم

#شازده_کوچولو

 

 

دنیای آینده دنیایی است که در آن بعضی‌ها کتاب می‌خوانند که بیدار شوند اما بیشتر مردم کتاب می‌خوانند که خوابشان ببرد

#هاشمی #هاشمی_رفسنجانی

 

 

اصلاحیه: توئیت قبلی تقطیع شده بود و کامل آن این است:

دنیای آینده دنیایی است که در آن بعضی‌ها کتاب‌های خوبی مثل "قرآن" می‌خوانند که بیدار شوند اما بعضی از مردم کتاب‌های بدی مثل "آیات شیطانی" را می‌خوانند که خوابشان ببرد

#هاشمی #هاشمی_رفسنجانی

 

 

این صفحه25 است، 24نیست، 23نیست، 22هم نیست و صفحه بعدی 26 خواهد بود

#حسن_روحانی

 

 

بهترین کتاب‌ها، کتاب‌هایی است که انرژی مثبت بدهد

#کانال_دکتر_کلاهویی

 

 

ترجیح می‌دهم در خانه بنشینم و به کتاب‌هایم فکر کنم تا این‌که در کتابخانه بنشینم و به خانه‌‌ام فکر کنم

#دکتر_شریعتی

 

 

کتاب‌خوانی نقش بسیار بالایی در پرپشت شدن سبیل انسان‌ دارد

#نیچه

 

 

گفت: جهنم کجاست؟!

گفتم: در مغز آدمی که کتاب نمی‌خواند!

#داستایوفسکی-برادران کتاب‌خوان